SIA "AM FOREST" iepērk mežu īpašumus un augošu koku cirsmas visā Latvijas teritorijā, tai skaitā:

  • izstrādātus meža īpašumus
  • daļēji izstrādātus īpašumus
  • neizstrādātus īpašumus
  • sanitārās izlases cirsmas
  • krājas kopšanas cirsmas
  • kailcirtes
  • visu veidu apaļkokus pie ceļa

Īpašumi var būt ar apgrūtinājumiem.

Meža īpašuma novērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • zemesgrāmatas kopija
  • īpašuma robežplāns
  • nogabalus raksturojošie rādītāji (taksācijas apraksts)

Garantējam tūlītēju samaksu!

Tālrunis papildus informācijai:

Mārtiņš- 25622269