Mežu īpašniekiem piedāvājam:

  • Jūsu meža īpašuma sakārtošanu
  • meža atjaunošanu, apmežošanu
  • jaunaudžu kopšanu
  • meža sagatavošanu ciršanai
  • veicam dastošanu , stigošanu, vērtēšanu
  • sagatavojam taksāciju
  • novācam apaugumu no grāvjiem, ceļmalām un transformējamām platībām