Piedāvājam pilnu mežizstrādes ciklu, kā arī atsevišķus pakalpojumus:

  • cirsmas novērtēšanu
  • cirsmas sagatavošanu (dastošanu, stigošanu)
  • pameža tīrīšanu
  • koku zāģēšanu, atzarošanu, sagarumošanu
  • kokmateriālu izvešanu līdz krautuvei
  • kokmateriālu aizvešanu vai realizāciju pie ceļa

 

  • novācam apaugumu no grāvjiem ceļmalām un transformējamām platībām